Over Ons

Over Ons

Wij zijn een groep belanghebbenden die zich inzetten voor de belangen van mensen met een beperking en andere kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder cliënten, oud-cliënten, medewerkers en oud-medewerkers van zorgorganisatie Fokus. In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd, waardoor het land verplicht is om de positie van mensen met een beperking te verbeteren en hun recht op gelijke behandeling en zelfbeschikking te waarborgen. Het verdrag streeft naar gelijke behandeling en inclusie van mensen met een beperking en bepaalt dat zij het recht hebben om zelf beslissingen te nemen over hun eigen leven.

Wij zijn van mening dat iedereen zelf moet kunnen beslissen waar hij/zij gaat wonen, zonder dat wonen en zorg aan elkaar gekoppeld zijn. Echter, op dit moment is Fokus de enige organisatie in Nederland die op grote schaal zelfstandig wonen met 24-uurs zorg aanbiedt. Dit zorgt voor een onhoudbare situatie, omdat cliënten gedwongen zijn om hun woning te verlaten als de zorg niet goed is of niet geboden kan worden, terwijl er geen alternatief is. Bovendien wordt Fokus voornamelijk gefinancierd door de overheid, waardoor er weinig concurrentie is en weinig prikkels zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Daarnaast vinden wij het van groot belang dat mensen met een beperking recht hebben op kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften en wensen. 

Een wereld waarin álle mensen gelijk zijn en
volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

Doelen

Het Landelijk Meldpunt Fokus verzamelt meldingen van problemen in de dienstverlening, (werk)omstandigheden en organisatie van Fokus Wonen. Het meldpunt streeft naar meer keuzevrijheid op het gebied van wonen en zorg voor mensen met een beperking en vestigt de aandacht op de monopoliepositie van Fokus en de koppeling tussen wonen en zorg. Het meldpunt is opgericht door de Stichting Fokus Wonen Belangen en heeft als doel de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Het doel van het Landelijk Meldpunt Fokus is om cliënten en medewerkers van Fokus in heel Nederland een platform te bieden om problemen in de dienstverlening, (werk)omstandigheden en organisatie te melden. Het Meldpunt verzamelt deze meldingen om in kaart te brengen waar de dienstverlening, (werk)omstandigheden en doelstellingen niet in lijn zijn met het geldende beleid en de algemene voorwaarden van Fokus. Deze meldingen kunnen bestaan uit zowel verbeterpunten als klachten, en worden verwerkt in een rapportage om de problematische punten op het gebied van dienstverlening, (werk)omstandigheden en doelstellingen overzichtelijk in kaart te brengen.

Naast het verzamelen van meldingen heeft het Landelijk Meldpunt Fokus nog andere doelen. Het meldpunt wil de aandacht vestigen op de monopoliepositie van Fokus, de koppeling tussen wonen en zorg, en het gebrek aan keuzevrijheid op het gebied van zorg en wonen. Volgens het meldpunt is de huidige situatie namelijk in strijd met het het VN-verdrag Handicap. Het VN-verdrag Handicap is een belangrijke leidraad voor onze inzet. Wij streven naar gelijke behandeling van mensen met een beperking en vinden dat zij het recht hebben om zelf keuzes te maken over hun eigen leven. Dit betekent dat mensen met een beperking ook zelf moeten kunnen kiezen waar ze willen wonen en welke zorg ze willen ontvangen, zonder dat daar verplichtingen aan verbonden zijn. Nederland heeft het VN-verdrag Handicap in 2016 geratificeerd. De overheid en maatschappelijke sectoren moeten het verdrag uitvoeren. Wij maken ons ernstig zorgen over de monopoliepositie van Fokus en het feit dat mensen gedwongen kunnen worden hun woning te verlaten wanneer Fokus de zorg niet kan bieden of wanneer de zorg niet naar behoren is. Dit kan een enorme impact hebben op iemands leven en welzijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat er meer keuzevrijheid komt voor mensen met een beperking op het gebied van wonen en zorg. Zo streeft het meldpunt naar een politiek juridisch draagvlak voor keuzevrijheid op het gebied van zorg en wonen. Door deze doelen te verwezenlijken hoopt het meldpunt bij te dragen aan een betere zorg voor mensen met een beperking.

Het Landelijk Meldpunt Fokus is opgericht door de Stichting Fokus Wonen Belangen, die opkomt voor de belangen van cliënten en medewerkers van Fokus. Het meldpunt is bedoeld om meldingen laagdrempelig en toegankelijk te maken en daarmee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Hieronder staan de Gedragscode Fokus en de Samenvatting Kwaliteitskader ADL-Assistentie in ADL-Clusters. Wij verzoeken u voordat u een melding maakt beide documenten door te nemen om te bepalen of de assistentie die u ontvangt van Fokus voldoet aan de eigen kaders van Fokus. 

Belangrijke documenten

Klik op de knop voor meer informatie

Ga naar de inhoud