Privacy verklaring

Privacy verklaring Meldpunt Fokus Wonen

Privacyverklaring Meldpunt Fokus Wonen.

Het Meldpunt Fokus Wonen neemt uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt bij het indienen van een melding bij het Meldpunt Fokus Wonen. Dit omvat uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. In sommige gevallen kan het zijn dat wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen, zoals uw geboortedatum en uw BSN-nummer, als deze relevant zijn voor de afhandeling van uw melding.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van uw melding en voor het verbeteren van onze dienstverlening. Wij delen uw persoonsgegevens nooit met derden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de afhandeling van uw melding. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact opnemen met ons Meldpunt Fokus Wonen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal of ander misbruik. Wij evalueren onze beveiligingsmaatregelen regelmatig en passen deze aan indien nodig om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens te allen tijde veilig zijn.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt hiervoor contact opnemen met het Meldpunt Fokus Wonen.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons.

Meldpunt Fokus Wonen
Telefoonnummer:
E-mailadres: info@meldpuntfokuswonen.nl

Ga naar de inhoud